thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
  
Asiento y respaldo tapizado
Base negra / brazos regulables / con traslo
Base negra / brazos fijos / con traslo
Base aluminio pulido / brazos regulables / con traslo
Base aluminio pulido / brazos fijos / con traslo
Base gris / brazos fijos / con traslo
Respaldo medio