/recursos.jsf lng=cat|patronId=empresa_recursos

(política de cookies)

MOBEL LINEA | Fabricació de mobles d'oficina per a empreses

Recursos
null
null
null
null
null
null
null
null
CREIXENT DE FORMA CONSTANT

La indústria s'ha creat a través de diverses fases d'ampliació, que han estat necessàries per atendre a la creixent demanda del mercat tant nacional com a internacional.

Cal destacar doncs la construcció d'una nau nova en 1995, on es va separar la producció de les estructures metàl·liques dels mobles, de la planta principal a una altra nau situada al polígon industrial del mateix municipi.

L'any 2004 es va construir un magatzem automàtic que va aconseguir una traçabilitat absoluta de tots els productes que fabrica MOBEL LINEA, S.L., aquest és autoportant, té 41 metres d'altura i una capacitat per gestionar 33.000 europalets.

Com a anècdota, el magatzem automàtic va ser el més alt d'Espanya en el moment de la seva construcció.L'any 2011 es va fer una ampliació de la nau situada al polígon industrial, per poder fabricar armaris metàl·lics, en aquesta ampliació es va substituir el túnel de pintura, instal·lant un de nou més eficient i amb major respecte al Medi ambient.

En l'actualitat doncs, es disposa de dos centres de treball:

MOBEL I, amb una superfície de 45.000 m², destinats a la fabricació de mobles i cadires.

MOBEL III: disposa de 13.000 m² de superfície designada a la fabricació de components metàl·lics, estructures metàl·liques per als mobles i armaris metàl·lics.